Nostalgisch gezicht Zaanstreek

Nostalgisch gezicht Zaanstreek

Nostalgie in woord en beeld
Wat wel vergeelt maar nooit verveelt...

Albert Bergers, Piet de Greef

Woord vooraf

Deze uitgave neemt u mee naar de Zaanstreek in vroeger dagen. Drie gemeenten, te weten Zaanstad, Oostzaan en Wormer, hebben wij daarbij in woord en beeld belicht, waarbij opgemerkt dient te worden, dat Zaanstad op l januari 1974 is ontstaan, toen zeven gemeenten werden samengevoegd: Zaandam, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie.

Veel is er in de loop der tijden veranderd, niet in de laatste plaats door de snel groeiende industrie, terwijl ook het steeds intensiever wordende verkeer zijn tol eiste. Kaalslag, de aanleg van nieuwe wegen, nieuwbouw en verbouwingen hebben het oude en vertrouwde voor een groot deel doen verdwijnen, hoewel daarnaast ook vele deskundige restauraties hebben plaatsgevonden, zoals die van de Zaanse Schans, waarbij het behoud van de Gortershoek eveneens mag worden genoemd.

Misschien zult u hier en daar een wat minder scherpe foto aantreffen. Desondanks hebben wij gemeend er goed aan te doen deze foto's wel op te nemen, aangezien ze vanwege hun unieke karakter niet in deze uitgave mochten ontbreken.

Kritische kanttekeningen, correcties en aanvullingen uwerzijds zijn - ten behoeve van een eventuele herdruk - van harte welkom. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Albert Bergers
Piet de Greef

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 15,5 x 22 cm
Samenstelling:Piet de Greef, Delfzijl
Teksten:Albert Bergers, Zaandam
Piet de Greef, Delfzijl