P M Duyvis

Honderd jaar machinebouw aan de Zaan

B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan, 1885-1985

Op 6 november 1885 werd te Koog aan de Zaan de machinefabriek 'Twente' geopend. In de Zaanstreek werd nog op grote schaal gewerkt met windmolens. De omschakeling op stoomaandrijving en de vervanging van de houten molen werktuigen zou vele jaren vergen. De oprichters van de machinefabriek hadden dus goede toekomstverwachtingen, temeer omdat een vertegenwoordiging voor levering van stoommachines en -ketels was verworven. B.V. Machinefabriek P. M. Duyvis - de naam 'Twente' raakte in vergetelheid - bestaat nu honderd jaar. Daarom dit boek, dat in tekst en beeld de ontwikkeling wil tonen van klein familiebedrijf tot middelgrote onderneming: de lotgevallen tijdens honderd jaar machinebouw.

Voorwoord

A.J. Topman, directeur

In het bedrijfsleven wordt doorgaans niet omgekeken, het gaat om heden en toekomst. Een uitzondering op deze regel komt aan de orde als een onderneming jubileert. Het honderdjarig bestaan van onze fabriek geeft aanleiding om voor een keer een terugblik te geven: in dit boek is de geschiedenis van de B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis beschreven. Van de tijd waarin de fabriek werd opgericht kunnen wij, mensen van de twintigste eeuw, ons nauwelijks een voorstelling maken. Van meer nabije perioden uit ons bedrijfsverleden bestaan nog de herinneringen in foto's en verhalen, maar hoe verder we terug gaan in de tijd hoe moeilijker het wordt om ons een beeld te vormen. Dat is de reden waarom het verre verleden in dit boek wat meer benadrukt wordt, Aan de ontwikkeling van de in ons bedrijf toegepaste technieken is daarbij met opzet weinig aandacht gegeven. Het gaat meer over de mensen die bij de fabriek betrokken waren dan over de produkten die er gemaakt zijn. Het is bovendien het verhaal van een familiebedrijf. Al zijn zij de laatste decennia steeds minder belangrijk geworden, het zijn de familiebedrijven waaraan de Zaanstreek zijn opkomst dankte. Als dit boek handelt over mensen, dan gaat het vooral over hen die er alles voor over hadden hun bedrijf in stand te houden, onder vaak moeilijke omstandigheden. Dat hier zoveel aandacht wordt gegeven aan het verleden, betekent niet dat de fabriek niet met zijn tijd is meegegaan. Dat wij ons honderdjarig bestaan mogen vieren, bewijst het tegendeel. Het laatste gedeelte van dit boekje bevat foto's van meer recente, door ons gebouwde machines.

Een ouderwetse trek heeft onze onderneming behouden - maar dat is dan 'ouderwets' in de goede zin des woords. De fabriek kenmerkt zich namelijk, zolang hij bestaat, door een grote mate van bedrijfstrouw en een zeer gering personeelsverloop. Is dit een kwestie van het gevoerde sociaal beleid, of hangt het samen met het karakter van de Zaankanters? Het is gemakkelijker deze vraag te stellen dan haar te beantwoorden; het is in elk geval niet aan de huidige directie om dit te beoordelen. Wel zijn wij ons bewust dat het de mensen zijn die samen een bedrijf vormen. En wat dat betreft zijn wij bij Duyvis erg gelukkig: wij mogen werken met voortreffelijke medewerkers, met een hoge graad van kennis en vakmanschap. Onder deze omstandigheden gaan wij met vertrouwen onze volgende eeuw in.

Vanaf deze plaats willen wij graag alle huidige en vroegere medewerkers bedanken voor hun inzet en werkkracht, waardoor wij nu dit jubileum kunnen vieren. Ik wens u veel genoegen bij de kennisname van dit stukje Zaanse industriƫle geschiedenis.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 21 x 29 cm
Aantal pagina's:104
Samenstelling, tekst en vormgeving:Klaas Woudt, Zaandijk
Uitgave:1985 - door BV Machinefabriek P.M. Duyvis