Paipekoppies

Paipekoppies

Wat er nog onder de pet is blijven hangen

met 22 foto's van oud-Zaandam

Dirk Jan de Groot

In het Dagblad voor de Zaanstreek "De Typhoon" verschenen een aantal artikelen van D. J. de Groot onder de titel "De jongen met de pet". Deze persoonlijke herinneringen aan het leven in Zaandam van vóór de eerste wereldoorlog werden door velen gelezen en ze lokten veel reacties uit.
De schrijver heeft ze nu bewerkt en gebundeld. Om aan deze korte opstellen de nodige achtergrond te geven werden ruim twintig foto's aan het boek toegevoegd. Vele ouderen zullen hun jeugd in de Paipekoppies zien herleven. En zij die de beschreven periode niet meemaakten kunnen uit de herinneringen van de jongen met de pet een beeld opbouwen van de samenleving zoals die nog niet zo lang geleden was.
Een bundel gezellige, soms komische en een enkele maal ook gevoelige verhalen over een stad die inmiddels een wel volkomen ander gezicht kreeg en over een tijd waarin het dwingende tempo van onze dagen zich nog nauwelijks aankondigde.
Lezen en kijken!

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 15 x 23 cm
Aantal pagina's:72
Tekst:D.J. de Groot, Zaandam, 1975
ISBN:6183 021 4
Uitgave:Klaas Woudt, Uitgever B.V., Zaandijk