Peter de Grote in Zaandam

Peter de Grote in Zaandam

IJverig werkend aan de boegspriet van zijn boeier staart Peter de Grote, de Czaar aller Russen, in het centrum van Zaandam neer op het verkeer. En zeker ook op de (misschien enkele) afstammeling van de mensen die hem in 1697 hartelijk, maar, naar de smaak van de Czaar, iets te nieuwsgierig, ontvingen. Het standbeeld is door de tijd enigszins aangetast en de Czaar is op sommige plaatsen niet vrij van een zekere groen-uitslag. Maar dat doet niet af aan het eerbetoon dat hieruit spreekt. Het standbeeld is een herinnering aan de Czaar die in Nederland - en met name in Zaandam en Amsterdam - zocht naar nieuwe wegen om aansluiting voor zijn Rijk te zoeken bij het moderne westen.
Het bezoek van Peter de Grote (1672-1725) heeft meer sporen nagelaten dan dit beeld. Het belangrijkste: het Czaar Peterhuisje aan het Krimp in Zaandam. In dit huisje bracht de Czaar in augustus 1697 de acht dagen door die niet alleen in Zaandam veel opwinding en opschudding veroorzaakten, maar ook ver daarbuiten. Het is nu een monument. Jaarlijks komen ongeveer tienduizend bezoekers uit alle delen van de wereld naar Zaandam om het eenvoudige huisje te bezichtigen. Het bezoek was kort, maar de nasleep lang. Het verblijf van de machtige heerser in dit werkmanshuisje heeft eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. In Zaanstad tooiden verschillende verenigingen zich met de naam van de ondernemende vorst. Buiten Zaanstad inspireerde het bezoek de componist Albert Lortzing tot zijn beroemde opera "Zar und Zimmermann". Zijn Italiaanse evenknie, de componist Gaetano Donizetti, vond in dit onderwerp ook stof genoeg om een toneel vol zangers de lotgevallen van de Czaar te laten bezingen.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 20,5 x 20,5 cm
Aantal pagina's:44
Productie en tekst:Ulke Brolsma
Vormgeving + zetten:(DTP) Studio TWO_DO bv, Wormerveer
Lithografie:Art Reprobedrijf, Wormerveer
Uitgave:Gemeente Zaanstad, afdeling Voorlichting