Sekere Orde in het blussen en dempen van Brandt

Sekere Orde in het blussen en dempen van Brandt

75 jaar historie van brandweer Wormer

Voorwoord

Vijfenzeventig jaar brandweer Wormer. Achter deze paar woorden gaat een grote historie schuil. Een historie met hoogte- en dieptepunten ongetwijfeld, maar vooral van teamgeest. De brandweer is met name een team van mensen, die in dikwijls moeilijke omstandigheden als vrijwilligers gezamenlijk de strijd aanbinden tegen de elementen.

Ik heb al meer mijn bewondering uitgesproken voor het feit, dat steeds weer mensen bereid zijn op vrijwillige basis deze zware taak op zich te nemen. Natuurlijk is daar jacht naar avontuur bij en ook een plaats voor gezelligheid. Tegenwoordig zijn deze twee aanleidingen echter niet voldoende, want het houdt niet op bij de aanmelding en, in geval van brand, spuiten. De brandweer kent terecht een uitgebreid opleidingsprogramma, zodat er ook veel gestudeerd moet worden om zich als brandweerman te kunnen handhaven. De vele stoffen, die in de bouw worden toegepast, vergen een speciale aanpak.

Het is een 'hobby', die erg veel tijd en energie kost, waar dus het thuisfront volledig achter moet staan. Het is dan ook een goede zaak, dat ook weer bij dit jubileum de partners nadrukkelijk betrokken worden. Voor mijn vrouw en mij is het nu ook al de tweede keer, dat we in de vorm van een reis een jubileum van de brandweer Wormer mogen meemaken. De vorig keer was dat kort na het aantreden als burgemeester. Ik was er toen diep van onder de indruk, dat men toen al de gok nam ons mee te nemen, want men wist toen nog niet waar men aan begon. Nu ongeveer zes jaar verder heb ik de hoop, dat men ons wat heeft leren kennen en dat men het niet ervaart als een gok of een soort verplichting. De afgelopen jaren hebben we een band opgebouwd met de brandweer Wormerland en dus ook met die van Wormer.

De mensen, die bij de oprichting van de brandweervereniging betrokken waren hebben zich niet kunnen voorstellen hoe de ontwikkeling zou zijn, zoals wij ons ook niet kunnen voorstellen hoe het over vijfentwintig jaar of langer zal zijn. In dit kader zal ik geen verhandeling schrijven over de geschiedenis van de brandweer Wormer, daar anderen, mede aan de hand van het gemeentelijk archief, daar al uitgebreid mee bezig zijn geweest. Zelf heb ik daarvan slechts een kleine zeven jaar meegemaakt. In die periode ging de brandweer Wormer op in de brandweer van de nieuwe gemeente Wormerland en lag het accent juist bij Wormer als grootste brandweereenheid.

J. Koppenaal
J. Koppenaal
t
J. de Boer

Het samengaan is in deze gemeente bijzonder rustig verlopen. Ik hoop, dat de toen tot stand gekomen organisatievorm in stand kan blijven. De brandweerverenigingen behielden echter wel de zelfstandigheid, zodat Wormer nu kan vieren, dat ze vijfenzeventig jaar bestaat. Anders hadden we ongeveer nu kunnen vieren, dat de brandweervereniging Wormerland vijfjaar zou bestaan en dat klinkt toch heel anders. Ik heb nu al zo'n dertig jaar vrij intensief met de brandweer te maken, eerst ambtelijk en de laatste bijna twintig jaar als burgemeester. Het is in elke gemeente natuurlijk wat anders, maar het enthousiasme is overal vergelijkbaar. Dat heeft mijn waardering voor al die vrijwilligers in de loop der jaren doen groeien.

Ik wens de brandweervereniging Wormer nog heel veel goede jaren toe en dit jaar een bijzonder goede viering van dit jubileum, wat met de voorliggende plannen niet mis kan gaan.

J. Koppenaal, Burgemeester

Inleiding

Voor u ligt het boek over 75 jaar vrijwillige brandweer Wormer, 75 jaar waarin enige honderden mannen zich ingezet hebben voor de veiligheid van hun medeburgers. Een historie waar we trots op mogen zijn, een historie waaruit andere mannen en vrouwen kunnen leren hoe mooi het vak van brandweerman is. Laten wij daarom nooit vergeten dat al diegenen die thans beroepshalve op enerlei wijze bij de brandweer betrokken zijn als bakermat hebben de ervaring van de vrijwillige met veelal minimaal materiaal en materieel een groot doorzettingsvermogen maar bovenal het veel voor elkaar over hebben.

Een groep vrienden die uit hun midden de leiders kozen, juist door dit systeem kan de vrijwillige brandweer terugzien op een lange historie. De toekomst zal anders zijn, heel anders. De ontwikkelingen in brandweer Nederland gaan snel, heel snel. Maar ze zijn er nog steeds de vrijwilligers en ook aan deze ontwikkelingen werken zij mee.

Het voorgaande zou als een hang naar het verleden gelezen kunnen worden, dit is geenszins de bedoeling. De brandweer met alles daarom heen is een afspiegeling van onze maatschappij wat inhoud dat ook wij te maken hebben met bezuinigen, verminderde acceptatie ten opzichte van elkaar, het WAO-gat, verzekeringen en alles wat daarmee samenhangt. Bijkomende zaken die onze brandweertaken er veel zwaarder op maken. De brandweer een flexibele organisatie die zich overal aan aanpast hoewel alles heeft zijn grenzen. Er zullen zich nog vele veranderingen aankondigen, veranderingen waarin wij enigszins kunnen sturen. Veranderingen welke aan het gemeentebestuur door derden zullen worden geadviseerd.

U leest het een onzekere toekomst wacht ons.

Ik wens het gemeentebestuur van Wormerland dan ook veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissingen, beslissingen welke wij steeds tijdens een calamiteit nemen, de vrijwilligers al meer dan 75 jaar.

J. de boer
Voorzitter van de vereniging.
Commandant Wormerland.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 20 x 25 cm
Aantal pagina's:152
Research:Joost de Boer, Jaap van Geest, Siem van Geest, Hanno Klaassen, Tinus Klitsie, Willem Schweitzer, Frank Wijker
Vormgeving:Frank Wijker
Fotografie:Loek Keuter, Henk van 't Loo, Willem Schweitzer, Ron Swart, Frank Wijker
Uitgave:Vereniging Vrijwillige Brandweer Wormer, 22 november 1997