De geschiedenis van een smederij

De geschiedenis van een smederij
1855 – 1971

Machinefabriek en Constructiewerkplaats
Gebrs. Klinkenberg nv - Wormerveer

W.P. Klinkenberg

Toen ik een jaar of zeven was, kenden wij in de klas van de lagere school een adressenspelletje. Ik schreef mijn adres toen als volgt:

W.P.Klinkenberg
Dubbele Buurt 3
Wormerveer
Zaanstreek
Noord-Holland
Nederland
Europa
Wereld
In 't heelal.

Als de postbode dan nog niet wist waar ik woonde, was hij wél een sufferd.

Om nu een beschrijving van het bedrijf Gebr. Klinkenberg te geven, lijkt het mij leuk om in omgekeerde volgorde te werk te gaan en eerst eens te beschrijven in welke provincie wij gevestigd zijn, hoe de provincie ontstaan is, welke historische achtergronden een rol speelden bij de vorming van het streekkarakter, wat de bijzonderheden zijn van de plaats Wormerveer en hoe het is ontstaan. Verder een beschrijving van de plaats, waar het bedrijf in 1855 gevestigd werd, de historie van deze plaats en enkele verdere bijzonderheden.

Het leek mij ook wel eens de moeite waard om te beschrijven hoe door de geschiedenis heen de familie Klinkenberg naar de Zaanstreek kwam. Het is geen schokkend verhaal, want door de generaties heen waren wij een rustige burgerfamilie, die de 7 laatste generaties in het ijzervak werkte.

Behalve dat, heb ik nog enkele onderwerpen, die in het moderne bedrijfsleven (althans dat van de machinefabrieken en constructie-werkplaatsen) een belangrijk probleem opleveren, de revue laten passeren en tevens enkele ontwikkelingen geschetst, welke of algemeen van vorm zijn of zuiver op het bedrijf betrekking hebben.

Het is mijn bedoeling om met dit geschrift het bedrijf te belichten, de familie te beschrijven en nog enkele persoonlijke opvattingen en ervaringen vast te leggen, opdat de lezer (hopelijk) met interesse de achtergrond van ons bedrijf duidelijk wordt.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29 cm
Aantal pagina's:120
Auteur:W.P. Klinkenberg
Uitgave:Een uitgave van Machinefabriek en Constructiewerkplaats Gebrs. Klinkenberg nv - Wormerveer