Tussen leven en dood

Tussen leven en dood

Door: G. Oosterbaan

Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters wonend langs de Zaan tussen de Watermolen HET LEVEN en de meelmolen DE DOOD.

Voorwoord

Vele jaren houd ik mij nu al bezig met het verzamelen en rangschikken van allerlei gegevens, de Zaanstreek betreffende. De eerste publicatie in boekvorm was 'De Tweeling in de Ban', een kroniek over de tweelingdorpen Koog aan de Zaan en Zaandijk, destijds gelegen in de Banne Westzaan. (1968). De tweede uitgave in boekvorm was 'Dat Goede Oude Zaandijk' (1971). Het gold hier een meer algemene en topografische beschrijving van het dorp Zaandijk met toegevoegde kaarten van deze gemeente in 1817 en 1967 op dezelfde schaal.

In dit boek, dat 240 pagina's bevat (het vorige had 144 bladzijden), worden vrij uitvoerig de volgende hoofdstukken behandeld: Bevolking. Politie, Brandweer, Bestuur en Maten/gewichten.

In bewerking heb ik nu een volgend boek, dat gaat over het Onderwijs. Verder aangevuld met hoofdstukken over Bedrijven, Neringen en Ambachten. Over Industrie, Handel, Scheepvaart en Assurantie. Over Geldzaken, Belastingen en Tollen. Over Chirurgijnen, Artsen en Apothekers. En over het verenigingsleven en de geschiedenis van vergane en bestaande plaatselijke verenigingen. En niet in het minst over Armenzorg en Weeshuizen. En vooral over kerken en godsdienst. Dit laatste bepaalt dan ook de titel van het vierde boek, dat zal gaan heten 'De kerk in het midden', de plaats ook die de Kerk in Zaandijk innam.

Al de publicaties worden rijkelijk voorzien van foto's, waaronder vrij zeldzame. Al diegenen, die mij hierbij behulpzaam waren, wil ik heel hartelijk dankzeggen. Er zijn toch in de Zaanstreek vele verzamelaars en amateur-historici, die mij spontaan hielpen aan gegevens en foto's. Op plaatsen in de beschrijving, waar nog geen foto's konden worden ingevoegd, omdat er toen nog geen fotografie bestond, zorgde mijn neef Han Oosterbaan voor enkele geestige tekeningen. Bij het maken van fotoafdrukken verleende Reinier van Houten te Koog aan de Zaan mij een enorme steun.

Om het boek toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk Zaankanters heb ik geen honorarium in rekening gebracht en het grootste deel van de kosten voor eigen rekening genomen. Bovendien heeft de Stichting 'Honig-Laanfonds' handreiking verleend door een bedrag beschikbaar te stellen, waarmee de verkoopprijs kan worden gedrukt. Ik hoop, dat deze gezamenlijke inspanning tot resultaat moge hebben, dat zeer vele Zaankanters hier in de streek en daarbuiten groot genoegen zullen beleven aan deze uitgave 'tussen leven en dood'.

April 1979

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 23,5 x 24 cm
Aantal pagina's:240
Tekst:G. Oosterbaan