Van Engel en Vrede

Van Engel en Vrede

in 110 jaar van Crok & Laan, Croklaan naar Loders Croklaan

Door: B.A. Bol, F. Boom en D. Dekker

Uit de wens van de gepensioneerdenvereniging, zoveel mogelijk van de geschiedenis van Crok & Laan te bewaren in de vorm van een historisch archief, is dit boek ontstaan.

Voorwoord

W. Kaars Sijpensteijn

Voor u ligt het boek 'Van Engel en Vrede'. Het kwam tot stand door de grote inzet van de heren B.A Bol, F. Boom en D. Dekker. Met hun gerichte belangstelling op de geschiedenis van het bedrijf verzamelden zij, als ware schatgravers, wat er her en der daarover nog te vinden was.

Uit hun vondsten stelden zij dit historisch overzicht van 'ons' Zaanse bedrijf samen. Ter toelichting van de geschiedenis vonden zij onder andere ir. E.B. van Gelder en tal van medewerkers en oud-medewerkers bereid om ieder een stuk van de historie te beschrijven. Deze bijdragen vormen een achtergrond waartegen de lezer de vele foto's en geschriften kan plaatsen. Uit het verhaal van E.B. van Gelder blijkt dat de productie op 'ons' stukje van de zaanoever in 1632 begon. Al 368 jaar geleden! In het boek vindt u vooral afbeeldingen en geschriften die betrekking hebben op de periode sinds het ontstaan van de naam Crok & Laan, nu 110 jaar geleden.

Met 'Van Engel en Vrede' zullen de schrijvers bij u, als ex-medewerker of huidig medewerker, de interesse voor deze geschiedenis oproepen, tezamen met vele dierbaar gekoesterde herinneringen. Zo verging het ook mij, toen de heren Boom en Bol mij thuis bezochten om hun verzoek tot dit voorwoord toe te lichten. Alras waren wij gedrieën weer geheel in de sfeer beland, die wij bij Crok & Laan later Croklaan weer later Loders Croklaan zo gewaardeerd hebben. Ik wil dan ook aan de samenstellers en de historieschrijvers mijn bijzondere dank verwoorden voor hun enthousiasme en inzet voor de realisatie van dit boek, waarin zij een stuk geschiedenis van een Zaanse onderneming aan de vergetelheid onttrekken die anders waarschijnlijk verloren zou zijn gegaan.

W Kaars Sijpesteijn
De heer W. Kaars Sijpesteijn in de stromende regen bij de opening van De Vrede op 21 oktober 1991

Ook de leiding van Loders Croklaan wil ik in mijn dank betrekken voor het ter beschikking stellen van een werkruimte waar de drie samenstellers hun ambitie konden uitleven, alsmede voor de financiële steun die de uitgave mogelijk maakte.

Nawoord

J. B. Steinemann, Chairman Loders Croklaan sinds 1 juni 1999

Loders Croklaan heeft een lange geschiedenis met betrekking tot het produceren en verwerken van oliën en vetten. Het begon allemaal in 1632, toen de windmolen De Engel per windbrief vergunning werd verleend om op deze plaats de wind te gebruiken om lijnolie te slaan. Recenter is de stap van de heren Dirk Crok en Jan Cornelis Laan, die op l mei 1891 op het terrein in Wormerveer formeel begonnen met het bedrijf Crok & Laan, daarbij gebruik makend van de kennis die door de vorige eigenaren in de loop van meer dan tweehonderd jaar werd verzameld. Gedurende deze jaren heeft Crok & Laan zich ontwikkeld tot haar huidige vorm en voert thans al weer enige jaren de bedrijfsnaam Loders Croklaan.

Hoe staan we er nu voor? Loders Croklaan is wereldwijd een leider op het gebied van het modificeren van oliën en vetten tot specialiteitsproducten voor de snack- en voedingsmiddelenindustrie. Onze vestiging in Wormerveer is zo niet de beste, dan wel één van de beste fabrieken ter wereld met betrekking tot technieken om oliën en vetten te produceren, geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dit is bereikt door het streven om de beste te zijn in onze industrie met de kennis van al onze vroegere en huidige circa 650 werknemers wereldwijd, vooral op het gebied van het doorgronden van eigenschappen van oliën en vetten, de procesmogelijkheden en de manier waarop deze toegepast kunnen worden.

Daarbij beschikt Loders Croklaan ook over een tweede eenheid, de 'Special Products Unit' die gespecialiseerde voedings- en diervoederingrediënten op de markt brengt om de vlees- en veevoederindustrie speciaal voor jonge dieren over de gehele wereld te bedienen.

Onlangs hebben we een derde eenheid opgericht, genaamd Loders Croklaan - Lipid Nutrition, die, gebaseerd op jarenlange kennis van oliën en vetten (lipiden), nieuwe producten voor de voedingssupplementen- en functionele voedingsmiddelen ontwikkelt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde lipiden de kans op verschillende ziektes verkleinen.

Dit jaar bestaat Loders Croklaan 110 jaar. Op zichzelf is dat al een sterke boodschap. We hebben niet alleen kunnen overleven, zoals hierboven beschreven, maar we zijn ook winstgevend, groeien en staan heden ten dage bekend bij onze klanten, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden als een betrouwbare en gerespecteerde partner. Dit is allemaal bewerkstelligd door ons allen, de vroegere en de huidige werknemers, die het bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is.

Maar, stilstand betekent achteruitgang. Wat zal de toekomst ons brengen? Onze visie is: de erkende, wereldwijde leider te zijn op het gebied van speciale oliën en vetten voor de voedingsmiddelenindustrie en in nutritionele lipiden voor de functionele voedingsmiddelen. Bovendien willen we winstgevend zijn in specialiteitsvoedings- en veevoederingrediënten.

Om dit te bereiken moeten we binnen de 'Snack Ingredients Division' voorrang geven aan het voortdurend innoveren van onze producten en productieeenheden. Dit is immers van levensbelang voor ons bedrijf en daarop worden we door onze klanten beoordeeld. Daarbij moet de organisatie een werkelijk en wereldwijd karakter krijgen. Flinke tekorten in Azië moeten gecompenseerd worden. Om dat te bereiken hebben we vorig jaar de eerste stap gezet met de opening van ons regionale kantoor 'Asia Pacific' in Shanghai, China. In Amerika hebben wij nu de benodigde fabrieken om marktleider te kunnen worden. In Europa moeten wij ons markdeiderschap verdedigen.

Onze 'Special Products Unit' zal sterker moeten worden en de activiteiten uitbreiden.

Ons Loders Croklaan - Lipid Nutrition team moet een doorbraak bewerkstelligen niet alleen in de voedingssupplementenindustrie, maar ook voor functionele voedingsmiddelen.

Al met al hebben we een toekomst met voldoende actie voor ons, waarin we moeten zorgen dat we samen onze doelstellingen realiseren. Vroegere en huidige werknemers zullen trots kunnen zijn op wat we samen willen bereiken.

Het boek werd door Jur Kingma eerder besproken in Met Stoom, Nummer 40 van December 2001.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 17 x 24,5 cm
Aantal pagina's:256
Auteurs:B.A. Bol, F. Boom en D. Dekker
Produktie en vormgeving:Auk & Trudy Boom, Wormerveer