Architect van Sante

Architect Simon Bernardus van Sante 1876 - 1936

Rooms in 'rood' Zaandam

Architect S.B. van Sante was een katholieke architect uit Zaandam. Katholieken werden geboren, woonden of volgden onderwijs in door hem ontworpen gebouwen. Het boek schenkt aandacht aan zijn achtergrond en groei als architect, ook laat het een tijdsbeeld zien van het dagelijks leven. De katholieke woningbouwvereniging Leo XIII was zijn geesteskind. Nagelaten dagboeken geven informatie uit de eerste hand. In 2012 is er een beknopte tentoonstelling geweest over het werk van Simon van Sante, in het Zaans Museum. Dit boek geeft een totaalbeeld.

Van de wieg tot het graf in een gebouw van Van Sante.

Gerry van Ingen Gerry van Ingen is in 1948 in Delft geboren in een hecht en creatief gezin. Zij verhuisde in 1958 naar Zaandam. Na de Christelijke HBS zou zij aanvankelijk bouwkunde gaan studeren, maar koos voor een studie aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht. Deze opleiding was de bron voor een brede interesse op elk kunstzinnig vlak. Zij trouwde met Gerard van Sante en deze bouwkundige zorgde ervoor dat haar liefde voor architectuur weer opbloeide. De belangstelling voor architect S.B. van Sante ontstond toen zij in een door hem getekend huis woonde. Waarom kende zij deze man niet?

In het voorwoord beschrijft Gerry haar motivatie om dit boek te maken.

Het boek is uitgeven bij de afdeling Eigen Beheer van uitgeverij Boekscout.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover A4
ISBN:978-94-6389-027-4 / 9789463890274
Aantal pagina's:226

Aanvullend materiaal

Op deze website wordt uitgebreid aandacht besteed aan de tentoonstelling Dankbare Schoonheid in het Zaans Museum. Deze tentoonstelling in 2012 was mede aanleiding voor Gerry van Ingen dit boek te maken.

NHD

Het Noordhollands Dagblad besteedde in de editie van vrijdag 2 mei 2019 aandacht aan het uitkomen van het boek via het artikel: Van Santes werk doorstaat tand des tijds.