De verstoming van het Zaans windmolenbedrijf

De verstoming van het Zaans windmolenbedrijf

Stoom aan de Zaan

De traag gestarte maar succesvolle 'Verstoming' van de industrie in de Zaanstreek in de tweede helft van de negentiende eeuw betekent voor het Zaanse windmolenbedrijf rond 1900 het einde van een roemrucht tijdperk.

De in het najaar van 2001 gehouden tentoonstelling in het Molenmuseum 'Stoom aan de Zaan' biedt een instructief en boeiend beeld van de overgang van windenergie op de aandrijving met gebruik van stoom.

De grote publiekswaardering voor de ten behoeve van de tentoonstelling ontwikkelde informatiepanelen en de belangrijke educatieve waarde ervan zijn aanleiding voor deze uitgave.

Stoom is al lang vervangen door electriciteit, maar merkwaardig genoeg staat windenergie nu weer centraal als 'nieuwe' energiebron. Recente plannen voor de bouw van windmolens langs het Noordzeekanaal lijken perspectiefvol...

VERENIGING DE ZAANSCHE MOLEN

Zaandijk, september 2001

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Vereniging de Zaansche Molen
Onderzoek, tekst en samenstelling:Ton Neuhaus, conservator van het Molenmuseum
Ontwerp en opmaak:Hans van de Stadt
Formaat:21 x 29 cm
Bedrukking:geheel in kleur