Vrijgevochten

Vrijgevochten

Zaans verzet in nationaal perspectief (1940 - 1945)

Enkele maanden na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 telde de Zaanstreek al meerdere verzetshaarden. Relatief veel Zaankanters namen stelling tegen de nieuwe orde. Massaal, zoals tijdens de Februaristaking. En in kleiner verband, door groepjes gelijkgezinden die op uiteenlopende manieren de nazistische machthebbers poogden te dwarsbomen.
De meest invloedrijke vrijheidsstrijder werd Walraven van Hall. Hij groeide in korte tijd uit tot de spil van de Nederlandse illegaliteit. Maar ook andere Zaankanters bleken tijdens de bezettingsjaren van landelijk of zelfs internationaal belang.

In Vrijgevochten schetst Erik Schaap aan de hand van zes portretten de onmisbare Zaanse inbreng binnen de nationale tegenbeweging. De fabrieksarbeider Piet Bosboom, dominee Jan Eikema, de Engelandvaarders Dré Ausems en Géorge Jambroes en de houthandelaars Jaap Buijs en Remmert Aten; allen streden ze op hun eigen wijze tegen de bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog zakten ze weg in de geschiedenis.

Vrijgevochten is bedoeld om hen uit de vergetelheid te halen en aan de hand van hun verhalen de reikwijdte van het Zaanse verzet te tonen.

Erik Schaap (1961) publiceerde eerder onder meer de levensbeschrijving Walraven van Hall, Premier van het verzet (1906-1945).

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Tekst:Erik Schaap
Opmaak:Rolf Kliffen
Formaat:17 x 24,5 cm
ISBN:978 90 78381 24 2