Wormerveer Weleer

Wormerveer Weleer

Wessanen Special

Jaargang 13 / nummer 31 / oktober 2015

Van de voorzitter

Toen ik op de voorjaarsbraderie van 2014 vernam dat Wessanen & Laan in 2015 tweehonderd vijftig jaar zou bestaan, kon ik niet bevroeden dat deze mededeling een aantal maanden later uitmondde in het bestuursbesluit een uitgebreide tentoonstelling over Wessanen & Laan te organiseren en een vraag aan de redactie van Wormerveer Weleer een extra dik nummer aan dit bedrijf te wijden. De redactie van Wormerveer Weleer reageerde enthousiast en ging voortvarend aan de slag. In dit speciale nummer staan prachtige foto's en verhalen over het rijke industriƫle leven van Wormerveer. De Historische Vereniging Wormerveer sluit met deze tentoonstelling naadloos aan op het jaar van het Europees Industrieel Erfgoed en de activiteiten rondom het Festival Industrie Cultuur.

Wessanen & Laan was een belangrijke werkgever voor veel bewoners van ons dorp en zijn omgeving. De verhalen zullen zeker herinneringen bij u oproepen. De foto's bij de artikelen zijn voor een deel door vrijwilligers van onze vereniging, met hulp van de werkgroep archief, bij elkaar gezocht. Het resultaat heeft u nu in handen.

Wat mij uit mijn kinderjaren van Wessanen & Laan het meest is bijgebleven, is dat ik voor op de fiets bij mijn vader zat en tussen de fabrieksgebouwen op de Noorddijk doorreed. Die hoge fabrieksgebouwen en het gedreun van machines. Ik vond dat als kind best eng. Ik ben immers een geboren (1938) zuiderling en opgegroeid tussen de arbeiders van de Engel (Crok & Laan) en Jan Dekker (de Zeepkeet).

Door deze Wormerveer Weleer wordt u ongetwijfeld nieuwsgierig naar de tentoonstelling die van donderdag 29 oktober tot en met zondag l november aanstaande in de clubgebouwen van de duivensportverenigingen Zaanstreek-Noord en de Koerier aan de Noordsterweg 10-12 in Wormerveer plaatsvindt. Hiermee is het in beeld brengen van de geschiedenis van Wessanen & Laan wat de HVW betreft, nog niet compleet. Het bestuur is al geruime tijd druk bezig met het houden van interviews met oud-medewerkers van Wessanen & Laan. Het was de bedoeling deze interviews in een boekwerkje te bundelen en dat tijdens de tentoonstelling te presenteren. Er komen echter steeds meer mensen die hun verhaal willen doen. Het bestuur heeft dan ook besloten de uitgave van het boekwerkje over de tentoonstelling heen te tillen en zo meer oud-medewerkers de gelegenheid te geven hieraan hun medewerking te verlenen.

Ik bedank hierbij de redactie voor haar inzet bij de totstandkoming van deze speciale Wormerveer Weleer. Zij heeft hiermee een prachtig visitekaartje afgegeven! Rest mij u, namens de redactie en het bestuur, veel leesplezier toe te wensen.

Dick Zwart, voorzitter.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:55
Redactie:Atie Bouwmans, Carole Post van der Linde, Klaas Postma, Eduard Visser
Gastredacteur:Tom Tulleken
Eindredactie:Klaas Postma
Vormgeving:motiondezign, Wormerveer
Uitgave:Wormerveer Weleer is een uitgave van de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) en verschijnt drie keer per jaar. Leden en begunstigers ontvangen behalve Wormerveer Weleer ook de HVW nieuwsbrief.