Zaandam in de middeleeuwen

Zaandam in de middeleeuwen

Woord vooraf

Zaandam in de middeleeuwen had eigenlijk een hoofdstuk moeten worden in een boek over de Geschiedenis van Zaandam. Doordat in de literatuur een duidelijk en samenhangend beeld van de geschiedenis der Zaanstreek vóór de Spaanse tijd ontbreekt was het ondoenlijk om op basis van deze literatuur een dergelijk hoofdstuk te schrijven. Ik was genoodzaakt zélf nader onderzoek te verrichten. Dit onderzoek heeft mij te pakken gekregen en leverde over de middeleeuwse geschiedenis van de Zaanstreek zó veel nieuwe gegevens en gezichtspunten op dat ik het hoofdstuk Zaandam in de middeleeuwen gemakkelijk tot een afzonderlijk boek kon laten uitdijen. Ik ben de Historische Vereniging Holland erkentelijk dat zij dit boek in de serie Hollandse Studiën heeft willen opnemen.

Bij mijn onderzoek heb ik veel medewerking gehad van de ambtenaren van het Gemeente-archief van Zaanstad. Ik wil ze voor deze steun hartelijk danken. Mijn dank gaat verder uit naar hen die vorige versies van het manuscript kritisch hebben willen becommentariëren en suggesties voor verbeteringen hebben aangereikt. Ik noem in het bijzonder mevrouw M. Carasso-Kok en de heren Prof. dr G.J. Borger, Mr R.W.G. Lombarts, Ing. A. P. Pruissers, Dr J.C.N. Raadschelders en G. Schaap, zonder overigens anderen te kort te willen doen. Ik heb mij in ruime mate door hun adviezen laten leiden. Mevrouw Carasso wil ik bovendien nog bedanken voor haar minutieuze redactionele zorg.

Zaandam, l januari 1993
A. van Braam

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Historische Vereniging Holland
Uitgeverij Verloren
Tekst:A. van Braam
Omvang:223 pagina's
Formaat:16 x 24 cm