Zaanlandsche dorpen

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen

Uit de oorspronkelijke handschriften van
Adriaan Loosjes

Adriaan Adriaanszoon Loosjes (Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767), houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.

In zijn eigen tijd zal Loosjes vooral bekend zijn geweest als doopsgezind predikant en geleerd persoon. Naar verluidt sprak hij zeven talen. Daarnaast had hij grote belangstelling voor de rekenkunde, sterrenkunde, wiskunde, aardrijkskunde, tijdrekenkunde, oudheidkunde, natuurkunde, penningkunde en de letter- en oordeelkunde. Hij werd reeds als 26-jarige beroepen tot het onbezoldigd ambt van leraar; in 1745 ging hij dit ambt beroepsmatig uitoefenen.

Loosjes maakte zich verdienstelijk ten opzichte van de Bijbelse aardrijkskunde door het tekenen van kaarten voor de gedeeltelijk door hem bearbeide vertaling van Josephus en de Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring door enige Engelse godgeleerden.

Zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen werd 28 jaar na zijn dood uitgegeven door zijn zoon Petrus Loosjes Az. Het boek geldt als één der betere beschrijvingen van de Zaanstreek en vormt een belangrijke bron bij bestudering van de geschiedenis van de streek. De waarde van het boek wordt mede bepaald door de illustraties van Jan Bulthuis, de kaart van Klaas Sem en de aanvullingen van Petrus Loosjes.

Bron: ZaanWiki

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Facsimilé - Kruseman, 's-Gravenhage, 1968
Tekst:Adriaan Loosjes - Petrus Loosjes
Omvang:325 pagina's
Formaat:13 x 22 cm