Zaanlandse scheepsbouw

Groei & Neergang van de Zaanlandse Scheepsbouw

Door: Albert Boes & Dorus Punt

De Zaanstreek heeft een rijke scheepsbouwtraditie. In de 17e eeuw was deze regio één van de belangrijkste scheepsbouwcentra van de Nederlanden. Niet voor niets bezocht Czaar Peter de Grote in 1697 de Zaanstreek om er scheepsbouwkennis op te doen. In de 18e en 19e eeuw raakte deze bedrijfstak echter in verval. Pas aan het einde van de 19e eeuw was er in de Zaansreek weer sprake van een opleving.

Zo groeide de in 1899 gestichte Zaanlands(ch)e Scheepsbouw Maatschappij (ZSM) uit tot een vrij grote scheepswerf, die echter in 1972 haar poorten moest sluiten.

Gedurende 31 jaar werkte Dorus Punt bij de ZSM. Zijn herinneringen vormen de basis voor dit verhaal. De Zaanse maritiem publicist Albert Boes, die de ZSM van nabij kende, bewerkte deze herinneringen en plaatste ze in een breder kader voor wat betreft de ontwikkelingen van de scheepsbouw in Nederland en de neergang van deze eertijds zo belangrijke bedrijfstak.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:116
Auteurs:Albert Boes & Dorus Punt
ISBN:90-6455-202-9
Uitgave:Pirola