Zaanoeverproject

Zaanoeverproject

Perspectief voor de Zaan

Voorwoord

In juli 1988 verstrekte de gemeente Zaanstad aan BV Ontwerpbureau Ir. Teun Koolhaas Associates de opdracht tot vervaardiging van een ontwikkelingsvisie voor de Zaanoevers en de Voorzaan. Deze visie moest de aanzet vormen voor de herstructurering van de Zaanoevers. De visie is tevens bedoeld als leidraad voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling langs de Zaan en verschaft inzichten omtrent de specifieke mogelijkheden en kansen in het gebied.

De kern van 'Perspectief voor de Zaan' is het besef van het belang van een samenhangende ruimtelijke structuur van de Zaanoevers binnen de regio. Met het oog op de herstructurering wordt de potentie van de stedelijke centra en van specifieke functionele en ruimtelijke locaties langs de Zaan nader geprofileerd.

De toekomstvisie richt zich op bestuurders, beleggers, bedrijven en bewoners met het doel enthousiasme op te wekken voor de unieke mogelijkheden voor de toekomst van de Zaanoevers.

In deze brochure is een overzicht van locaties met betrekking tot het Zaanoeverproject opgenomen. Dat is natuurlijk een momentopname. In de loop van de tijd zal een dergelijk overzicht steeds geactualiseeerd worden.

Vervolgens is een keuze gemaakt van locaties waarop een nadere toelichting wordt gegeven. Aan de hand van deze voorbeelden kunnen de bedoelingen van het project het beste geïllustreerd worden. De maquette heeft een aanvullende functie. Met behulp van passtukken voor verschillende locaties zijn nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden aan te geven. In het kader van de nadere uitwerking van het Zaanoeverproject zal er in de komende jaren meer duidelijkheid moeten komen over de reële kansen en mogelijkheden per locatie.

De opstelling van 'Perspectief voor de Zaan' heeft in nauw overleg met de Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken plaatsgevonden.

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Onder verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zaanstad
Tekst:BV Ontwerpbureau Ir. Teun Koolhaas
Vormgeving:Lassooy Design bno, Wormerveer
Drukwerk:Kunstdrukkerij Mercurius, Wormerveer
Formaat:21 x 29,5 cm