Zaans Schetsboek

Zaans Schetsboek

Was getekend: Hinne Terpstra

Voor de tweede keer verschijnen tekeningen van Hinne Terpstra in boekvorm. En opnieuw gaat het om schetsen die eerder zijn verschenen in Dagblad Zaanstreek. Na 'Hinne en in de molen' is er nu het Zaans Schetsboek met 42 afleveringen van de rubriek 'Was getekend: Hinne Terpstra'.

Burgemeester Vreeman van Zaanstad noemt Terpstra 'de schetser bij uitstek'. Terecht. Want van alle Zaankanters die zich tegenwoordig bezighouden met het tekenend vastleggen van wat zo mooi 'ons cultureel erfgoed' heet, is Hinne Terpstra met voorsprong de beste. Niet alleen door de perfecte weergave van de werkelijkheid, maar vooral ook door de keuze van zijn onderwerpen. Anders dan al die anderen verstaat hij de kunst de aandacht te vestigen op fraaie en opmerkelijke gedeelten van gebouwen en interieurs. Om nog eens de burgemeester te citeren: "Je loopt er vaak aan voorbij, ze vallen je niet meer op. Door middel van deze schetsen komen ze gelukkig weer bij ons in beeld, worden ze weer zichtbaar en inspireren ze ons voor de toekomst."

Dat laatste zou een uitspraak kunnen zijn van de tekenaar zelf. Bij de eerste aflevering van 'Was getekend: Hinne Terpstra' liet hij een citaat afdrukken van de dichter Willem Bilderdyk: 'In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal'.

Voorwoord

Zaanse schetsen, met oog voor detail. Weer een prachtig boek met mooie, nauwgezette tekeningen, ditmaal van de schetser bij uitstek, Hinne Terpstra.
De in woord en beeld vastgelegde Zaanse historie en het bestaande Zaans cultureel erfgoed blijft schilders, tekenaars en hedendaagse stedenbouwers, architecten en ontwerpers en mij inspireren. Een levend verleden is voor mij een essentiƫle voorwaarde voor een vitale toekomst, ook voor Zaanstad. Industriƫle monumenten, molens, de Zaanse houtbouw, ze zijn gebouwd met inventiviteit en ondernemerschap, met oog voor het detail ook. Die details leveren vervolgens weer inspiratie voor het geheel. Zoals ook hier in de Zaanstreek weer is te zien. Zaanstad telt veel monumenten, waaronder meer dan 200 ryksmonumenten van na 1600.

De Zaanstreek, een van de oudste industriegebieden van Europa, op korte afstand van handelsstad en stapelmarkt Amsterdam kent veel, heel veel betekenisvolle plekken. Je loopt er vaak aan voorbij, ze vallen je niet meer op. Door middel van deze schetsen komen ze gelukkig weer bij ons in beeld, worden ze weer zichtbaar en inspireren ze ons voor de toekomst.

Was getekend,
Ruud Vreeman,
Burgemeester Zaanstad.

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Heijnis & Schpper Drukkerij b.v.
Tekeningen:Hinne Terpstra
Tekst:Co Rol
Ontwerp:Heijnis & Schpper Drukkerij b.v.
Omvang:112 pagina's
Formaat:16 x 23,5 cm
ISBN:90 6028 036 9