Zaanse Zomer

Zaanse Zomer

Over economische kracht en plattelandsidylle

Wie door de Zaanstreek wandelt, ziet dat daar - veel meer dan elders in Nederland - de verschillen tussen stad, dorp en platteland nog steeds herkenbaar zijn. Er is een wisselwerking tussen landschap en agrarische en industri├źle bedrijvigheid die een bijzonder geheel oplevert: een intrigerende rommeligheid waarin super-ge├»ndustrialiseerde complexen worden afgewisseld door dromerige dorpse buurtjes.

In 'Zaanse Zomer' verkennen journalist Herman Vuijsje en de fotografen Ellen Altenburg, Pieter Boersma en Edwin Walvisch die unieke Zaanstreek, op zoek naar authentieke stadse, dorpse en plattelandsidentiteiten. En terloops werpen ze hun licht op de bredere discussie over de verhouding tussen stad en platteland in Nederland.

Voorwoord

Jan H. Mans

Zo'n dag of veertien, nadat ik aangetreden was als waarnemend burgemeester van Zaanstad, viel mij de eer te beurt als gastheer te mogen optreden bij het bezoek van de hoogste baas van Rusland, de heer Vladimir Poetin, aan het Czaar Peterhuisje in Zaandam.
Vooraf echter moest er eerst iets geregeld worden met de bewoners rond het beroemde verblijf van de grote vorst. En dus ging ik, op een avond, naar een bijeenkomst van zo'n honderd mensen om ze uit te leggen dat ze een dag lang overlast zouden ondervinden als gevolg van de strenge veiligheidsmaatregelen rond het bezoek. 'Ze laten niks van je heel' was de boodschap die ik, vooraf, op het stadskantoor te horen kreeg. Maar niets was minder waar. De avond verliep rustig. Wij konden de dingen goed uitleggen. De mensen begrepen en accepteerden het, en iedereen ging tevreden naar huis. Na afloop van de bijeenkomst kwam er een echte vierkante Zaankanter op me af, tikte me, terwijl hij mij strak aankeek, met zijn wijsvinger op mijn schouder en sprak: 'Jij mag blaive!'.

Jan H. Mans
Jan H. Mans

Voor mijn vrouw en mij zijn het intussen gevleugelde woorden geworden, omdat ze voor ons alles in zich dragen wat de Zaanstreek ons geboden heeft in het halve jaar dat wij er met veel plezier gewoond en gewerkt hebben. Geboren en getogen in dat deel van het land waar de bodem kromt naar de uitlopers van Eifel en Ardennen was het platte, als in het water wegdrijvende weidse Noord-Hollandse landschap, een lust voor ons oog. Maar niet alleen dat: vooral de mensen spraken ons aan.
Nijver, open, recht voor zijn raap en trots op het feit in de Zaanstreek geboren te zijn.

Een ding staat vast: wij hebben er geen spijt van dat de Zaan(streek) op ons pad gekomen is. Ik ben er van overtuigd dat degene die dit boek ter hand neemt snel zal begrijpen waarom wij een stukje van ons hart aan de Zaanstreek verloren hebben.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 24,5 x 30 cm
Aantal pagina's:184
Tekst:Herman Vuijsje
Fotografie:Ellen Altenburg, Pieter Boersma en Edwin Walvisch
Ontwerp en vormgeving:Beukers Scholma, Haarlem
 Kantoordeloor, Haarlem
Redactie en productie:Inmerc bv
Lithografie:Bloem Digital Imaging, Wormer
ISBN:10-90-6611-505-X
 13-978-90-6611-505-7
Zaanse Zomer is een uitgave van Inmerc bv te Wormer in samenwerking met Stichting Groos te Zaanstad, opgericht door Stichting Ondernemersdag Zaanstreek,