Zaanstreek - Bakermat van industrie

Zaanstreek

Bakermat van industrie

G. Grandiek

G. GRANDIEK, geboren 1923 te Wormer, heeft steeds in de Zaanstreek gewoond en is sinds 1949 werkzaam in de journalistiek.

Hij publiceerde tal van historische artikelen in het Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon', waaraan hij al vele jaren als redacteur verbonden is. Zijn historische belangstelling richt zich vooral op de menselijke verhoudingen in de samenleving van weleer. In dit boek heeft hij deze interesse een ruime plaats toegemeten.

Inleiding

De historie van de Zaanstreek biedt stof te kust en te keur voor een terugblik in het rijk geschakeerde verleden. Dit gewest om en nabij de Zaan was veelal een barometer van de roerige en rustiger perioden in onze vaderlandse geschiedenis. Bovendien was zijn lot nauw verbonden aan dat van Amsterdam, dat mede dank zij de Zaanstreek uitgroeide tot een stad van internationale allure. Natuurlijk werd de Zaanstreek op zijn beurt sterk gestimuleerd door de snelgroeiende hoofdstad.

Ondanks de aanwezigheid van de machtige nabuur ging de Zaanstreek toch zijn eigen weg. Het karakter van de bevolking, haar tradities en gewoonten, waren wezenlijk anders dan die van de samenleving in de hoofdstad. Dit boek schenkt daar ruime aandacht aan.

Aan de hand van de inhoud zal het de lezer - als hij de Zaanstreek bezoekt - niet moeilijk vallen een goede keus te doen uit de historische bezienswaardigheden. De Zaanse Schans te Zaandam, waar de Zaanstreek van weleer gestalte heeft gekregen, Westzaan, Assendelft, Krommenie, Jisp en ten dele Oostzaan geven gelukkig nog genoeg houvast om zich in het verleden van de Zaanstreek in te leven. Ook Koog aan de Zaan en Zaandijk behielden nog voldoende van hun Zaanse karakter om een eigen visitekaartje te kunnen afgeven.

Dat er ook aan de Zaanstreek van nu veel aandacht wordt geschonken spreekt vanzelf.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 14,5 x 22,5 cm
Aantal pagina's:136
Tekst:G. Grandiek
Fotoverzorging:W. Krijt te Zaandam
Druk:Drukkerij Knoop, Haren, Groningen
Cliché's:N.N.C., Groningen
Uitgave:Triangelreeks