Met Stoom

Nummer 18 - december 1994

Tijdschrift van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek.

Voorplaat Met Stoom 18

Bij de voorplaat:

De Alkmaar Packet is zo juist de Zaanbrug gepasseerd en vaart langs de fabrieken van Bloemendaal & Laan in 1911

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt no. 18 van onze uitgave ‘Met Stoom’. Opnieuw een boeiende verzameling van alle mogelijke onderwerpen, die te maken hebben met het industriële verleden van de Zaanstreek. Wij zijn blij dat onze redactiecommissie er steeds weer in slaagt om uit een grote verscheidenheid van artikelen een zeer leesbaar blad samen te stellen en het bestuur wil hen daarmee graag complimenteren.

Als voorzitter van MBTZ is mij gevraagd een voorwoord te schrijven voor dit nummer en ik wil graag aan dat verzoek voldoen. Het geeft mij de gelegenheid om nog even stil te staan bij onze onlangs gehouden ledenvergadering van 20 september jl., waar wij afscheid hebben genomen van twee van onze trouwe bestuurs- en redactieleden te weten Jan Mulder en Klaas Kok.

Jan is bijna elf jaar actief geweest in onze vereniging, waarvan de laatste acht jaar als penningmeester. Ook in de redactiecommissie van ‘Met Stoom’ heeft hij zijn sporen verdiend. In dit nummer vindt u zijn reisverslag naar Zuid Engeland. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet.

Ook hebben wij afscheid genomen van onze vriend Klaas Kok, die van de oprichting af lid is geweest van MBTZ en die wij op verzoek van de ledenvergadering met de benoeming tot erelid van onze vereniging, de bekroning voor zijn vele werk mochten geven. Het was mij een genoegen om de gouden speld met het MBTZ vignet op zijn revers te mogen spelden. Klaas is niet alleen twaalf jaar bestuurslid geweest van onze vereniging, maar heeft in die tijd ook gezorgd voor het archief van MBTZ en dat zeer secuur bijgehouden door alle foto’s, tekeningen en historische bedrijfsstukken te catalogiseren. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn vele werk, want daardoor zijn de stukken weer op de juiste plaats terug te vinden.

Wij wensen Klaas en zijn vrouw nog vele goede jaren, en hopen hem op onze ledenvergaderingen nog menigmaal te mogen ontmoeten.

Op onze ledenvergadering hebben wij ook aandacht gegeven aan het nieuw te bouwen Zaans Museum op de Zaanse Schans. Alice van Diepen, onze museumcoördinator heeft het een en ander over het Museum verteld en tevens leden en niet-leden van onze vereniging opgeroepen zich daadwerkelijk te melden voor diverse werkzaamheden, die de komende tijd moeten gebeuren.

In een speciaal artikel in dit blad doet zij deze oproep nogmaals en wij willen dit graag ondersteunen. Want, willen wij het Zaans Museum waarin wonen en werken aan de Zaan centraal staan, op een verantwoorde wijze uitbeelden, dan hebben wij behoefte aan een heel netwerk van mensen, die zaken en gegevens van onze industrie en nijverheid kunnen achterhalen; schroomt u dus niet u te melden!

Wij hopen dat velen zich zullen melden, al is het maar omdat u ergens nog een interessant voorwerp weet te staan. Wij hebben inmiddels een depôt-opslag voor aangeboden voorwerpen gevonden in de pakhuizen ‘Maas en Waal’ van Cacao de Zaan aan de Veerdijk te Wormer. Wij danken de directie van Cacao De Zaan voor hun medewerking en hopen dat de ruimte snel te klein zal zijn door het grote aanbod.

Ik wil mijn voorwoord graag besluiten met de wens dat wij er gezamenlijk in zullen slagen de historie van de Zaanstreek voor het nageslacht te bewaren. Ik wens u veel plezier met dit nummer van ‘Met Stoom’.

J. Knijnenberg,
voorzitter MBTZ

Tegeltableau
Tegeltableau aangeboden bij het 40 jarig jubileum van de firma Bloemendaal & Laan. Dit tableau was indertijd aanwezig in het kantoor aan de Zaanweg. Erop afgebeeld zijn de drie oprichters, pakhuis Dantzig, molen de Jonge Prinses, de fabrieken aan beide Zaanoevers en het kantoor.
Inhoud
---------------
MBTZ Logo