Watertoren
De watertoren in juli 2005

Wat hebben Pont du Gard en de watertoren van Assendelft gemeen?

De geschiedenis van een monument

Uit een overzicht van ruim 20 jaar krantenartikelen m.b.t. de watertoren in Assendelft komt een beeld naar voren van verontruste omwonenden, opportunistische ondernemers en een onzorgvuldige overheid. De toren verwisselde in deze periode regelmatig van eigenaar. Diverse plannen voor hergebruik werden naar buiten gebracht. Een aantal buurtbewoners, al dan niet verenigd, heeft bezwaren tegen die plannen kenbaar gemaakt. En de overheid slaagde er niet in een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

In de onderstaande hoofdstukken vindt u een gedetailleerd verslag van de ontwikkelingen rondom de watertoren in de afgelopen 20 jaar.

  1. Het voorspel
  2. Het juridische en publicitaire steekspel in de rechtszaal en in de pers
  3. Beschermde status
  4. Een bezoek aan de watertoren
  5. De architectuur van de toren
  6. De techniek van watertransport
  7. De ontwikkeling van de waterleidingmaatschappijen
  8. Renovatie en herinrichting van de watertoren
  9. Conclusies
  10. Verantwoording
Text: Cees Kingma en Simon Zuurbier - augustus 2005
Beeldmateriaal: Archief Cees Kingma
Tenzij anders aangegeven.
Valid HTML 4.01 Transitional