Met Stoom/ANNO 1961

Nummer 15/127 - oktober 1993

Gezamenlijke uitgave van de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.

Voorpagina nummer 15

Voorwoord

Een gemeenschappelijk nummer,
een proeve van samenwerking.

Dat de werkgebieden van onze beide verenigingen 'Het Zaanse Huis' en 'Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek afdeling Zaanstreek' (MBTZ) verschillend zijn, behoeft nauwelijks verdere uitleg. Het Zaanse Huis legt zich toe op de typisch Zaanse bouw- en wooncultuur. De 17e en 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw vormden het hoogtepunt in de ontwikkeling van de typische Zaanse houtbouw. Het eind van deze fase is zo ongeveer het startpunt van de sterke industriële ontwikkeling in de Zaanstreek. Juist die ontwikkeling is een belangrijk onderzoeksgebied van MBTZ. U vraagt zich nu wellicht af of er door dit verschil in interessegebied wel voldoende aanknopingspunten zijn om te kunnen spreken van een zekere samenhang tussen beide verenigingen; waarom is er toch sprake van duidelijke wederzijdse affiniteit'
Hoewel affiniteit moeilijk omschrijfbaar is, zullen we toch een poging doen.

Al met al zijn er genoeg redenen om ná de gelijktijdige verschijning van de aan de Zaanoever gewijde nummers van 'ANNO' en 'Met Stoom' in december/januari 1992/'93, nu een gemeenschappelijk nummer van beide bladen uit te geven, met als onderwerp: verf. De ontwikkeling van de Zaanse verfindustrie, de ontwikkeling van kleuren, waaronder het zogenoemde 'Zaans Groen', en de betekenis van verf en kleuren voor de typische Zaanse panden; er was genoeg stof om een bijzonder en boeiend nummer samen te stellen. Wij verheugen ons dat wij dit bijzondere nummer aan u kunnen aanbieden. Wij danken tenslotte alle auteurs voor hun bijdragen. Veel plezier met dit gemeenschappelijke nummer.

R. Sman,
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis

Joop Knijnenberg,
voorzitter MBTZ

Inhoud
---------------
MBTZ logo