Met Stoom

Nummer 21 - januari 1996

Tijdschrift van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek.

Voorplaat Met Stoom 21

Voorwoord

Geachte lezer,

Nu het 21e nummer van ‘Met Stoom’ in januari verschijnt is dat een goede gelegenheid voor ons om u allen veel geluk en gezondheid toe te wensen voor 1996. Een heel belangrijk jaar voor onze vereniging, want niet alleen is 1996 uitgeroepen tot het jaar van het Industrieel Erfgoed, maar ook bestaan wij 15 jaar en zal de eerste paal voor het Zaans Museum de grond in gaan. De provincie begint met de restauratie van gebouw ‘Mercurius’ aan de Veerdijk te Wormer en in pakhuis ‘Batavia’ zal een Grand Café worden gevestigd, waarvan het interieur weer gedeeltelijk in de oude staat zal worden hersteld.

Volop activiteiten dus, die de nodige aandacht van het bestuur van MBTZ vragen. Voor dit feestjaar is een voorlopig programma opgesteld, dat in samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Wormerland, Provincie, Zaanse Schans en onze vereniging zal worden uitgevoerd. Er zijn plannen voor een bedrijfsfilmfestival, tentoonstellingen, excursies, stoombootvaarten op de Zaan en een symposium over het hergebruik van industriële panden.
Verder willen wij dit jaar weer een kalender uitgeven onder de titel ‘Verdwenen Zaanse trots’ en een boekje over het Zaanse Industrie Landschap. Kortom voldoende aandacht voor ons werkterrein. Om alle plannen goed uit te voeren, zal een beroep worden gedaan op een aantal actieve leden uit onze vereniging en wij hopen dat u zich daarvoor beschikbaar wilt stellen.
Als start van het jubileumjaar heeft ons bestuur besloten, aan alle trouwe leden van MBTZ voor één jaar het lidmaatschap van de vereniging Open Monumenten aan te bieden, waardoor u 4x per jaar de uitgave Open Monumenten thuisgestuurd krijgt en bovendien kunt profiteren van diverse extra faciliteiten. U leest er meer over in bijgaande brief. Het behoud van beeldbepalende monumenten is van groot belang, zoals u ongetwijfeld met ons eens zult zijn en wij zijn dan ook zeer alert op de dreigende sloop van een aantal panden langs de Zaan in Wormerveer en het voormalige Bruynzeelkantoor te Zaandam.

Op 19 december 1995 werd ons bestuurslid J. Schipper 80 jaar en ter gelegenheid daarvan werd hem een receptie aangeboden in het pakhuis ‘Vrede’ op de Zaanse Schans. Bij die gelegenheid kreeg hij de Ads. Boumanprijs uitgereikt door de voorzitter van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en werd hij tevens door de burgemeester van Zaanstad, mevrouw Bruinsma-Kleijwegt, verrast met de erepenning van de Gemeente Zaanstad. Jaap toonde zich bijzonder blij met deze onderscheidingen, die hij volkomen verdiend heeft en wij feliciteren hem daar van harte mee. Ook namens MBTZ hebben wij hem een cadeau overhandigd, waarmee hij zeer content was.

In dit nummer heeft de redactie van ‘Met Stoom’ weer een groot aantal boeiende onderwerpen weten te verzamelen, waaraan u naar wij hopen veel plezier zult beleven. Ook dit jaar zullen wij samen met het blad ‘Anno’ van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis een themanummer uitgeven, het Tsaar Peter nummer in september.

Zoals u uit het voorgaande zult hebben begrepen, staan we voor een jaar vol activiteiten, waarin het Industrieel Erfgoed centraal staat. Wij hopen er samen met u iets goed van te maken.

J. Knijnenberg,
voorzitter MBTZ

Bij de voorplaat:

Binnenkort weer een bedrijfsmonument verdwenen? Het karakteristieke pakhuis Amsterdam aan de Zaanbocht wordt met sloop bedreigd. Uiteraard heeft de vereniging MBTZ hier tegen geprotesteerd.

Inhoud
---------------
MBTZ Logo