De bibliotheek van Jur Kingma

Jur Kingma
Jur Kingma

De vroegere hoofdredacteur van het tijdschrift Met Stoom, Jur Kingma heeft in de loop der jaren een enorme bibliotheek opgebouwd. De uit de Zaanstreek (Wormer) afkomstige Udense huisarts is één van de oprichters van de vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek (MBTZ).

Jur heeft een internationaal netwerk op het terrein van de industriële archeologie opgebouwd. Hij publiceert regelmatig over de Zaanse industriële geschiedenis. Alle vakanties staan op de een of andere manier in het teken van industriële archeologie of maritieme aangelegenheden.

De bibliotheek bevat naast de medische vakliteratuur enkele honderden boeken en (ingebonden) tijdschriften die op enige wijze te maken hebben met maritieme of industriële geschiedenis. Dit hoofdstuk bevat een introductie van enkele van de bijzondere exemplaren uit de bibliotheek van Jur Kingma.


Verhoren door de parlementaire enquêtecommissie naar de arbeidsomstandigheden in Nederland
Verhoor van Remmert Adriaan Laan, oud 45 jaar, rijstpeller en oliefabrikant, firma Bloemendaal & Laan, te Wormerveer.
De Zaanstreek - uit haar verleden en heden
Door: P.G. Kuijk
De Zaanstreek Uit dit in 1923 uitgegeven boekje blijkt overduidelijk dat elk tijdperk een nieuwe visie op het verleden ontwikkelt.
  • Deel 1 Opkomst van handel en industrie
  • Deel 2 Van wind tot stoom en elektriciteit
  • Deel 3 De ontwikkelingen na 1860
  • Deel 4 Overzicht van advertenties die dit boekje bevatte.
De Zaanstreek - voorheen en thans
Door: S. Lootsma
De Zaan In dit in 1931 uitgegeven boekje vergelijkt de schrijver diverse locaties aan de Zaan aan de hand van tekeningen uit 18e eeuw en foto's uit het begin van de 20ste eeuw.
Voor de bewerking van dit boekje voor deze website zijn er, ter vergelijking foto's uit het voorjaar van 2003 bijgeplaatst.
Tevens is een kaartje met de vergeleken locaties (en de richting waarin foto's genomen zijn) op deze website geplaatst.
Bloemendaal & Laan - Wormerveer
Stoomrijstpellerij ‘Hollandia’ - Stoomolieslagerij ‘De Toekomst’
Bloemendaal en Laan Een omstreeks 1913 uitgeven reclame boekje van de firma Bloemendaal & Laan met een aantal zeer fraaie tekeningen en foto's van de diverse fabrieks locaties. De groei van de bedrijven is in deze serie duidelijk te zien.