Toerisme in de Zaanstreek

Fietsen en wandelen in de Zaanstreek

Op deze pagina's vindt u een aantal toeristische routes door het (industrie) landschap van de Zaanstreek. Deze routes zijn samengesteld op basis van ervaringen door geïnteresseerde in zowel het landschappelijk schoon als de historie van de bewoners en haar middelen van bestaan in de afgelopen eeuwen.

De navolgende toeristische routes zijn hier beschreven:

  • Monumentaal Wormerland-route
    • Deze route laat een unieke mix van monumenten en een prachtig landschap zien. Langs en in de buurt van de Zaan wemelt het van gebouwen waarin vanaf de 16e eeuw levensmiddelen werden geproduceerd en opgeslagen. U passeert veel molens en molentjes van uiteenlopende leeftijd die hielpen bij het drooghouden van de Polder Wormer, Jisp en Neck, die meestal aan uw rechterhand aanwezig is. Ook de stolpboerderijen en de huizen met een bakstenen onderbouw en houten bovenbouw zijn karakteristiek voor deze streek.
  • In het jaarverslag van Naturalis in Leiden over 2008 schrijft Peter Zuure, hoofd ontwikkeling en produktie o.a. het volgende “Het NCB (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit - Naturalis) zal haar kennis met de wereld delen door middel van een toegankelijke en op doelgroepen toegesneden wetenschapspresentatie. Deze kennisdeling is een van de kerntaken van de afdeling Ontwikkeling en Productie”. In de zomers van 2010 en 2011 wandelde Peter Zuure mee met een erfgoed wandeling door de Zaanstreek. Hij maakte waar wat hij beloofde ook voor Naturalis te doen: hij schreef van beide wandelingen een zeer toegankelijk verslag met veel relevante achtergrond informatie.
  • Via dammen en veenweiden naar Art Deco en de Amsterdamse School - Een fietstocht langs de oevers van de Zaan
  • Een Industrieel archeologische wandeling door de Noordelijke Zaanstreek - De route beschrijving
  • Fietstocht langs de gemalen in de Zaanstreek