Met Stoom/ANNO 1961

Nummer 24/139 - september 1996

Gezamenlijke uitgave van de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.

Cover Met Stoom 24

Voorwoord

Geachte lezers,

300 jaar is het geleden dat Peter de Grote, czaar van het reusachtige land, voor het eerst naar Holland kwam, naar Zaandam, om bij beroemde Hollandse scheepsbouwmeesters het scheepstimmeren te leren.
Deze veelbetekenende gebeurtenis, die nauw verbonden is met het 300 jarig jubileum van de oprichting van de Russische vloot, is een gouden bladzijde in onze algemene geschiedenis. Het verbond onze volken met onderlinge goede betrekkingen, volken die altijd in vrede samenleefden en gevoelens van wederzijdse sympathie en respect koesterden.
Dankbare nakomelingen hebben ter herinnering aan de historische gebeurtenis in Zaandam een uniek standbeeld van de czaar-timmerman laten plaatsen. Vanuit de wens om de door de tijden heen onverbrekelijke banden te onderstrepen, hebben onze Nederlandse vrienden aan Rusland een replica aangeboden van dit schitterende monument.
Kroonprins Willem Alexander zal tijdens een gemeenschappelijke feestceremonie het standbeeld op 7 september in St. Petersburg onthullen ter gelegenheid van de herdenking van het eerste bezoek van Peter de Grote aan Holland en het 300 jarig bestaan van de Russische vloot. Wij van onze kant waarderen het bijzonder dat HKH prinses Margriet ons in Zaandam zal verwelkomen.

De regeringsperiode van Peter de Grote behoort tot het verleden, maar het boek van de Russisch-Nederlandse betrekkingen wordt er niet mee gesloten. Vanuit dit oogpunt waardeert men het vanuit Russische zijde zeer, dat het mogelijk bleek de viering van deze twee jubilea in Rusland èn Nederland te verwezenlijken en we beseffen dat dit buitengewoon belangrijk is, omdat daarin het algemene historische verleden en perspectieven voor de toekomst verenigd zijn.

De actieve deelname in plechtige manifestaties op gelijkwaardige basis met officiële personen van onze landen, het bestuur van Zaanstad en de inwoners van deze stad, is het getuigenis van een groot onderling verlangen om de vruchtbare Russisch-Nederlandse betrekkingen verder te ontwikkelen in de geest van wederzijds begrip. Een dergelijke aanpak creëert een gunstige atmosfeer voor de intensivering van politieke contacten tussen het democratische Rusland en Nederland, mede voor het verdiepen van economische, culturele en wetenschappelijke banden, waarin de tradities van onze voorouders rond vriendschap, goed nabuurschap en wederzijds vertrouwen, verankerd liggen.

L. Skotnikov
Ambassadeur van de Russische Federatie in Nederland

Inhoud

Czaar Peter Monument
Ambassadeur Skotnikov en burgemeester Bruinsma bij de herplaatsing van het standbeeld van Peter de Grote na het maken van de replica.
Foto: Dirk Brand

---------------------

MBTZ Logo