banner  
© Het copyright van de artikelen en afbeeldingen berust bij de auteurs. Dat geldt zowel voor de gedrukte versie als de webversie.
Met Stoom Het november nummer in 1992 van Met Stoom was een speciale uitgave die geheel was gewijd aan de geschiedenis van de papierfabrieken van Van Gelder Zonen in Wormer.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 11 van Met Stoom
Met Stoom In oktober 1993 verscheen er een gezamenlijke uitgave de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Het onderwerp van dit gezamenlijke themanummer was ‘Verf’. In diverse artikelen wordt de ontwikkeling van de Zaanse verfindustrie belicht.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 15 van Met Stoom
Met Stoom Het april nummer in 1994 van Met Stoom bevatte een aantal gevarieerde onderwerpen. Er was een artikel over het werk van architect Jan Wils, over de restauratie van de windturbine ‘De Hercules’ en een reportage over Verkade; het einde van een eeuw beschuit. Verder bevatte dit nummer een uitgebreid artikel over de werkzaamheden van een spoorarbeider in de Zaanstreek.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 16 van Met Stoom
Met Stoom Het juni nummer in 1994 van Met Stoom / Anno 1961 was een gezamenlijke uitgave van de tijdschriften van de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
Dit themanummer was gewijd aan de Zaanse houten pakhuizen.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 17 van Met Stoom
Met Stoom Het december nummer in 1994 van Met Stoom bevatte o.a. twee artikelen over Zaanse ondernemers; Jan Adriaan Laan en Cornelis Honig. Verder wordt er via een industrieel archeologische reisbrief weer over de grens gekeken.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 18 van Met Stoom
Met Stoom Het januari nummer in 1996 van Met Stoom bevatte een aantal gevarieerde onderwerpen. De geschiedenis van transportonderneming Albert Keijzer wordt verteld, de pakhuizen Amsterdam en De Dissel worden met sloop bedreigd en de roosmolen ‘Hercules’ is weer in volle glorie hersteld.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 21 van Met Stoom
Met Stoom In september 1996 verscheen er een gezamenlijke uitgave de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Het onderwerp van dit gezamenlijke themanummer was het bezoek van Czaar Peter aan Zaandam. In diverse artikelen wordt dit bezoek beschreven.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 24 van Met Stoom
Met Stoom Het januari nummer in 1997 van Met Stoom gaat o.a. in op 15 jaar MBTZ en het jubileum van ‘Met Stoom’. Verder is er een artikel over de Zaanse Kamer van Koophandel, de presentatie van de industriĆ«le Zaanstreek en wordt er veel aandacht besteed aan een Duitse schilder aan de Zaan.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 25 van Met Stoom
Met Stoom Het september nummer in 1997 van Met Stoom bevatte o.a. een visie op de toekomst van industrieel erfgoed door Jur Kingma, een artikel over de geschiedenis van de Zaanse kustvaart en artikel over de diverse gemalen in de Zaanstreek. Verder beschrijft het Zaans Museum een nieuwe aanwinst.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 27 van Met Stoom
Met Stoom Het januari nummer in 1998 van Met Stoom gaat in op de invloed van een strenge winter op de transport problemen op een dichtgevroren Zaan. Verder wordt er aan de hand van een ooggetuige verslag veel aandacht besteed aan de eerste stoomfabriek in de Zaanstreek; de stoomoliefabriek ‘De Liefde’.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 28 van Met Stoom
Met Stoom Het september nummer in 1998 van Met Stoom bevatte een aantal artikelen over o.a. de mogelijke herbestemming van de Verkade fabriek, de Lassie monumenten in Wormer, het gebouw Mercurius, De Adelaar in Wormerveer en de Bartelsluis in Wormer.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 31 van Met Stoom
Met Stoom Het september nummer in 1999 van Met Stoom / Anno 1961 was een gezamenlijke uitgave van de tijdschriften van de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
Dit themanummer was geheel gewijd aan een terugblik op honderd jaar autogeschiedenis en hoe de komst van de auto de Zaanstreek veranderde.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 33 van Met Stoom
Met Stoom Het december nummer in 1999 was geheel gevuld met artikelen over de Nederlandse Linoleum Fabriek in Krommenie en de plaatselijke handel en industrie die profiteerden van de ontwikkelingen bij de ‘LUM’.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 34 van Met Stoom
Met Stoom In het zomer nummer in 2000 wordt dieper ingegaan op de voedselindustrie in het algemeen en op de bio-industrie in het bijzonder. Verder worden er een aantal machinefabrieken in de Zaanstreek beschreven.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 36 van Met Stoom
Met Stoom Deze gezamenlijke uitgave van de tijdschriften van de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed en de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis is gewijd aan de Zaanse scheepvaart en uitgegeven ter gelegenheid van Sail 2000.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 37 van Met Stoom
Met Stoom Met Stoom nummer 38 van februari 2001 was een standaard uitgave van de vereniging Zaans Industrieel Erfgoed en geen themanummer zoals in de latere jaren gebruikelijk was. In dit nummer o.a. een aantal artikelen over de houtzagerij in de Zaanstreek, stoomvaart, de historie van Scheepswerf Vooruit, het Hollandia complex en betonnen schuilbunkers uit de tweede wereldoorlog in het Noorderveld.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 38 van Met Stoom
Met Stoom In dit themanummer van Met Stoom de vele aspecten van de Zaanse olie- en vettenindustrie: Hoe door verstoming van oliemolen De Engel de Zaanstreek haar eerste oliefabriek kreeg die later uitgroeide tot Loders-Croklaan; ook aandacht voor andere bereiders van specialvetten: Wessanen, Nomafa, Friwessa en Karlshamns. Het Olieslagerscontract, een werkgeversorganisatie uit de achttiende eeuw en verder een rijk geĆÆllustreerde beschrijving van de verbouwingsplannen van de Boon panden in Wormerveer.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 39 van Met Stoom
Met Stoom Dit is het laatste nummer van Met Stoom. Het volgende tijdschrift van ZIE is een gezamenlijke uitgave van de verenigingen Vrienden van het Zaanse Huis en Zaans Industrieel Erfgoed. Dit nummer bevat een aantal artikelen over o.a. de overgang van wind naar stoom, de tegenwoordige toepassing van stoom en speelgoed dat is aangedreven door stoom.
Kijk hier voor een overzicht van nummer 40 van Met Stoom
Met Stoom In het voorjaar van 2002 werd besloten de periodieken van de verenigingen Vrienden van het Zaanse Huis en Zaans Industrieel Erfgoed samen te voegen. De nieuwe naam voor het tijdschrift werd Zaans Erfgoed. Ter afsluiting van het blad Met Stoom, het tijdschrift van de vereniging Zaans Industrieel Erfgoed, werd een index uitgegeven. Deze index bevat een chronologisch overzicht van alle artikelen die in 40 nummers van Met Stoom hebben gestaan. Daarnaast is er een alfabetisch trefwoordenregister met de titel van het bijbehorende artikel en een eveneens alfabetisch overzicht van alle auteurs die aan een of meerdere bladen een bijdrage hebben geleverd.
Kijk hier voor een overzicht van de index van Met Stoom
Samenstelling: Cees Kingma Valid HTML 4.01 Transitional