Het archief van P.B.J. Ferf

Onder andere oud commandant van de fabrieksbrandweer ‘Mercurius’

P.B.J. Ferf In december 2003 stuurde de heer P.B.J. Ferf uit Bergen een gedeelte van zijn historisch archief naar de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed met het verzoek het te willen opnemen in de bibliotheek van de vereniging.

Na zijn studie op de H.H.S. te Alkmaar en enkele vervolgopleidingen in o.a. Engeland en Frankrijk, trad dhr. Ferf in 1939 in dienst bij de N.V. Koninklijke Pellerij ‘Mercurius’ v/h Gebrs. Laan te Wormerveer. In deze tijd werd hij tevens commandant van de bedrijfsbrandweer van Mercurius.
In juli 1948 nam hij ontslag als procuratiehouder en ging werken bij Latensteins Fabrieken N.V. en N.V. Nederlandse Rijststijfselfabriek, onderdeel van de N.V. Fabriek van Honigs Artikelen te Koog a.d. Zaan.
In oktober 1980 ging dhr. Ferf, als directeur van Latensteins Meel, Latensteins Zetmeel en N.V. Nederlandse Rijststijfselfabriek te Rotterdam met pensioen. Tot aan het faillissement van de N.V. Koninklijke Scholten Honig in 1978 waren deze fabrieken een onderdeel van KSH. Na het faillissement gingen zij over naar Koninklijke Wessanen N.V. te Amstelveen.

Het archief bevat een aantal zeer bijzondere documenten die eigelijk meer verdienen dan een plaats in de donkere stellingen van het Gemeentearchief van Zaanstad, de plaats waar de vereniging z'n bibliotheek heeft ondergebracht.
Voordat het complete archief daarom wordt opgeborgen, publiceren wij via onze website een aantal markanten onderdelen uit dit archief.

Het archief bevat onder andere:

Verslagen oefeningen Kranen/Ploegenbrandweer

Wormerveer 27 Februari 1943

Direct na afloop der oefening wordt door den commandant een beknopt verslagje geschreven over de gehouden oefening. Vermeld wordt o.a. aantal manschappen, toestand materieel, plaats van de oefening, goed/slecht verloop etc.
De dag volgende op de oefening wordt het verslag ingeleverd by de plv. commandant C. Langewis.
By brand wordt een uitvoerig verslag geschreven op een appart vel papier. Dit verslag moet zo spoedig mogelyk worden ingeleverd. Wordt by een brandmelding geen water gegeven, dan wordt toch even een verslagje ingeleverd.

We zullen ons in dit uittreksel van het archief echter concentreren op:

Journaal van de bedrijfsbrandweer

van de N.V. Koninklijke Pellerij ‘Mercurius’
voorheen Gebroeders Laan N.V. te Wormerveer

Dit ‘journaal’ beschrijft de geschiedenis van de bedrijfsbrandweer van de bovengenoemde vennootschap.

Deze map bevat ruim honderd documenten; waaronder:

Hieronder volgt een beperkt uittreksel van dit ‘Journaal’: